Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
  • O kursie
  • Terminy
  • Świadectwa
  • Organizatorzy
  • Inne kursy

NoweZycie_teaser-1.png

Nowe życie... ile razy to słyszałeś(aś)... zacznij od nowa, zmień wygląd, zrób kasę, zmień siebie, zmień wszystko....

Na tym kursie NOWE ŻYCIE daje sam Bóg - Twój Stworzyciel. Ten, który zna Ciebie od początku.

Czy ten, który pisał Twoją instrukcję obsługi może się mylić?

 

Narzędzia osobiste

Strona została zatwierdzona przez Krajową Radę Dyrektorów SNE

Na spotkaniu Krajowej Rady Dyrektorów Kerygmatycznych Szkół Nowej Ewangelizacji w dniu 20.02.2012 niniejsza strona została zaprezentowana zebranym przedstawicielom Szkół. Po wysłuchaniu prezentacji grono to podjęło decyzję o zatwierdzeniu strony jako oficjalnego organu Rady oraz nawiązaniu ścisłej współpracy w celu bieżącego informowania o Kursach Nowe Życie organizowanych przez SNE w Polsce.